Web Hosting

SSD Web Host 1

75.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 1000 MB SSD
 • Băng thông: 35 GB
 • Sub domain: 3
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 2

125.000 VNĐ / Tháng

Bán chạy
 • Dung lượng: 2000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 1
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 3

200.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 3.500 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 3
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 0
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 4

300.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 6.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 5
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 1
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 5

350.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 7.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 9
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 3
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 6

500.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 10.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 15
 • Park domain:Unlimited
 • Addon Domain: 5
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 7

600.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 12.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 20
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 10
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

SSD Web Host 8

750.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 15.000 MB SSD
 • Băng thông: Unlimited
 • Sub domain: Unlimited
 • FTP account: Unlimited
 • My SQL: 25
 • Park domain: Unlimited
 • Addon Domain: 20
 • Free SSL: Unlimited
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7